 +37065775777    Vytauto g. 25 Vilnius   info@prasmingavaikyste.lt

Ugdymo programa.

​💗Mažas darželis - didelė širdelė 💗

🌱Lopšelio-darželio ugdymo programa sudaryta humanistinės pedagogikos ir socialinio emocinio ugdymo pagrindais, papildant Piaget ir Gardner ugdymo idėjomis.

​🌱 Darželyje svarbus socialinis emocinis ugdymas. Darželyje vaikai mokosi: atpažįsta savo ir kitų emocijas, pozityviai sprendžia nesutarimus, palaiko auginančias draugystes, bendradarbiauja vieni su kitais ir vienas į kitą reaguoja empatiškai. Tai daro su pedagogų pagalba. Tad darželyje patiria daug įvairių emocijų, pedagogai padeda suprasti ir surasti tesisingus sprendimus. Darželyje taikoma integruojama "Kimochis" programa, kuri yra papildoma ir praplečiama papildomomis ugdančiomis veiklomis.

​🌱Tematiškai integruotas turinys pagal kompetencijas. Kiekvieną savaitę - naujas veiklų planas! Visos veiklos ir temos yra tarpusavyje susijusios, kai vaikai darželyje smagiai, per žaidybines veiklas kūrybiškai dainuoja, groja, rašo, skaito, skaičiuoja, matuoja, tyrinėja gamtą ir mus supantį pasaulį. Darželyje visada yra ką įdomaus veikti ir niekada nenuobodu.

​🌱Darželyje auga asmenybės. Darželyje ugdome vaikų charakterio bruožus: vaikai atlieka veiklas atsakingai, bendraudami rūpinasi vienas kitu, geranoriškai sprendžia nesutarimus, išlieka atsparūs niūriai draugo nuotaikai ar kai kiti nusiminę, aguodžia ir padrąsina draugus; savarankiškai rūpinasi savimi ir kitais, tai skatina vaikučio pasitikėjimą savimi.

​🌱Aplinka ugdo. Vaikai aplinkoje randa daug ugdančių elementų, kurie skatina smegenis aktyviai reaguoti. Taip suteikiama netiesioginė galimybė ugdytis.

​🌱Būreliai. Darželyje vaikai džiaugiasi trimis nemokamais būreliais: kartu su pedagogu 1) šoka ir aktyviai juda, 2) muzikuoja, dainuoja ir 3) kuria nuostabius keramikos kūrinius.

​🌱Bendradarbiaujame su tėveliais. Pedagogai ir tėveliai kartu siekia bendro tikslo - auginti savarankiškas ir laimingas asmenybes! Daug laiko ir dėmesio skiriame bendravimui ir bendradarbiavimui su tėveliais. Tėveliai visada žino kaip vaikučiui sekasi darželyje, ką jis veikia, atranda ir ko naujo išmoko. Auklėtojos padeda tėveliams spręsti sunkumus namuose, konsultuoja, padeda.

​​🌱Žaidžia susikaupimą. Vaikai kas savaitę su pedagogų organizuotais žaidimais, žaidžia ir ugdo savo susikaupimo įgūdžius. Formuoja įprotį susikaupti ir geriau suprasti savo kūną, supranta jausmus, lavina vaizduotę, pastebi aplinką, įsiklauso į aplinkos garsus.

​🌱Ugdome meilė knygoms. Gausioje bibliotekėlėje vaikai skaito knygeles, tam skiria laiko ir formuoja skaitymo įgūdžius. Šie įgūdžiai bus labai svarbūs mokykloje.

​🌱Darželyje auga mažieji mokslininkai. Vaikai atlieka mokslinius atradimus, keldami hipotezes, ieško būdų jas patvirtinti arba paneigti. Tyrinėja ir teorines žinias pritaiko praktiškai. Vaikai pažįsta ir sužino apie mus supantį pasaulį per STEAM veiklas.

​🌱Laikas lauke. Vaikai daug laiko leidžia lauke (priklausomai nuo oro sąlygų): tyrinėja, žaidžia, mokosi, aktyviai juda (tai padeda judėjimą skatinančios priemonės dviratukai, paspirtukai, batutas ir laipynės...). Vaikai dažnai eina į parkus, vyksta į išvykas ir muziejus. Grynas oras ir aktyvi veikla padeda vaikams augti emociškai ir fiziškai sveikiems.

​🌱Priešmokyklinukai ugdomi pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, tęsiant humanistinės pedagogikos ir socialinio emocinio ugdymo pagrindus. Kiekvienam vaikui užduotys parenkamos individuliai, pagal vaiko gebėjimus. Vaikai mokosi anglų kalbos.

​🌱Pradinukai ugdomi pagal Bendrąją pradinio ugdymo programą, integruojant humanistinės pedagogikos ir socialinio emocinio ugdymo pagrindų priemones, taip pat žmogiškosios egzistencijos prasmę (V. Franklis). Gabiems vaikams gali būti sustiprinta anglų kalbos programa. 

​🌱Kiekvieną savaitę - naujas veiklų planas!

Veiklų plano pvz.:

© PigiosSvetaines.lt